Tarımda Solucan Gübresinin Önemi

organikgubreTürkiye’de birçok çiftçi solucan gübresinin tarımda kullanılabilirliği ve topraklar için çok önemli olduğu konusunda  yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir. Organik tarım yapanlar dışında bütün çiftçiler genellikle kimyasal gübrelerle tarımsal faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakat solucan gübresi zengin makro ve mikro element içeriği ile toprak düzenleyici olarak önemli bir organik gübredir.

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde solucan gübresi tarımsal verimliliği arttırması nedeniyle giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşük organik madde içeren topraklar için çok önemli bir gübredir. Solucan gübresinin tarımda verimliliği arttırması yanında, çevreci bir gübre olması özelliği de Türkiye toprakları için önemli bir etkendir. Dünya genelinde ülkeden ülkeye farklılıklar gösteren ve kısmen bizi de ilgilendiren hızlı nüfus artışıyla birlikte insanoğlunun gıda gereksinimi artmakta ve tarımda birim alan başına yüksek miktar ve kalitede ürün alabilmek için kontrolsüzce uygulanan kimyasal gübreler toprağa ve yeraltı sularına karışmaktadır. Özellikle kimyasal gübrelerden kaynaklanan kirlenmelerden en önemlileri, azot ve fosforun dönüşümleri sonucunda ortaya çıkan kirlenmedir. Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin birçok bölgesinde yer altı sularında nitrat kirlenmesi  ve bazı bölgelerde fosfor birikiminin toprağın tamponlama kapasitesini aştığı görülmüştür. Kirliliğin yanı sıra kimyasal gübrelere ödenen ücretler giderek artmakta ve ürünün maliyetini istemsiz olarak artmaya yönelik etkilemektedir.

Solucan gübresi kullanımı ile topraktaki organik madde oranı ve üretkenlik arttırılabilir. Organik gübreler bitkilere besin maddesi kaynağı olması yanında toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine de önemli etkileri vardır. Solucan gübresi, organik tarımda kullanılabilirliği tüm dünyada kabul edilen değerli bir organik gübredir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir