Tarımda Organik Solucan Gübresinin Önemi.

Tıpkı insanlar gibi toprağında sağlıklı kalması için besine ihtiyacı vardır. Sağlıklı toprak içerdiği besini bitkiye aktarır. Topraklar yeterinde faydalı bakteri,organik madde ve mineral içerdiğinde kuraklığa ve zararlılara karşı dayanıklı hale gelir ve sağlıklı besleyici bitkilere ev sahipliği yapar. Kimyasal gübreler bitkilerin beslenme ihtiyacının tamamını karşılayamaz ,kimyasal gübreye maruz kalan bitkiler, aminoasitleri proteine ve çözülebilir şekilde selüloza çevirmeyi başaramazlar. Bu durumda fazla aminoasit ve şeker birikimi besin arayan böcekleri ve mikroorganizmaları kendine çeker, kimyasal gübre aynı zamanda toprağı asidik yapar ve yeraltı sularını kirletir. Toprağımız ne kadar faydalı mikroorganizma, organik madde ve mineral içerirse o kadar sağlıklı demektir. Dünyada  kullanılan kimyasal gübreler gün geçtikçe zengin ve verimli topraklarımızı tehdit etmektedir. Bitki gelişimine zarar vererek, topraktaki dengesizliklere neden olan kimyasal gübreler çevre kirliliğine neden olmaktadır. Solucan gübresi toprak sağlığının geri kazanılmasındaki en önemli çıkış yoludur. Solucanların sindirim süreci doğal olarak faydalı mikroorganizmaları toprağa kazandırır ve bu da toprağın organik madde miktarını arttırmaktadır. Solucan gübresi ayrıca bitki gelişimini iyileştirdiği ve bitkiyi hastalıklara ve böceklere karşı koruyup bitkilerin daha dayanıklı hale getirmesini ve doğal bir ürün elde edilmesini sağlamaktadır.

Solucan gübresi üretimini bu kadar heyecan verici yapan sadece bitkilere doğal olarak gelişmesine yardımcı olmak değil aynı zamanda solucanların kurşun ve diğer ağır metaller gibi toksinleri parçalama yetenekleri nedeniyle toprağın zarar görmesine engel olmaları olarak açıklayabiliriz. Solucanlar ayrıca karton ve diğer bitkisel atıklar gibi atıkları parçalayarak potansiyel bir geri dönüşüm aracıdırlar. Bir çok insan, dünya topraklarının yok edildiğinin farkında değil. Bir gazetede yayınlanan bir makaleye göre ,dünya tarım topraklarının % 40’ı artık  ciddi derecede bozulmuş olarak sınıflandırılıyor. Kullanmış olduğumuz tatlı suyun toprağın içinden ve bitki kök sisteminden geçer, toprak uygun olmadığı zaman su boşa gider. Toprak bozulmaları önümüzdeki 20 ile 50 yılda gıda üretiminde yüzde 30 oranında bir düşüşe neden olacağı öngörülürken, küresel gıda taleplerinin bu süre içerisinde yüzde 50 oranında artması beklenmektedir.

Bir çok insan, toprağın canlı olduğunu ve inanılmaz bir derecede mikroorganizma bulundurduğunun farkında değil. Bir avuç toprak, gezegenimizde şimdiye kadar yaşayan insan sayısından daha fazla sayıda mikroorganizma içermektedir. Tıpkı kendi bünyemizde yararlı bakterilerin kendi sağlığımızda önemini daha da iyi anlamaya başladığımız gibi, yararlı bakterilerin besin maddelerini yıkmak ve onları bitkiler için kullanılabilir kılmak için çok önemli olduklarına dair yeni kanıtlar mevcuttur. Bu organizmalar, bitkilerle güçlü bir sinerji oluştururlar ve organik maddeyi geri dönüştürürler, böylece toprağı su ve besin maddelerini tutmada daha iyi dirençli hale getirirler. Mikroorganizmaların besinler için karbona ihtiyacı vardır ve kimyasal gübreler bunu yok etmektedir. Sonuç olarak toprakların iyileştirilmesi  için doğal bir çözüm olarak solucan gübresine  ihtiyaç vardır. Organik tarım uygulamaları, ideal toprak koşullarını geliştirirken, kimyasal tarım yöntemleri toprakların dünya çapında bozulmasını tehdit etmektedir. Mahsuller organik tarım yöntemleri kullanılarak yetiştirilmesi ve işlenmesi gerekir. Çevreyi ve beslenme kaynağımızın geleceğini korumanın en iyi yollarından biri budur.

Solucanlar yeryüzünün yaratılmasından beri  hayatta kalan nadir hayvanlardan biridir bunu bağışıklık sistemlerinin gücüne borçludurlar. Bağışıklık sistemlerinin  gücü, onların koruyucu vücut sıvılarından gelir ve solucanlarda ki sindirim sistemi  birçok mikroorganizma taşıyan bakterilere ev sahipliği yapar bunlar azot ve antibiyotik etkileri taşıyan doğal büyüme hormonları ve enzimlerdir. Büyüme süreci boyunca bitki ,besleyici elementleri köklerinden topraktan emer bundan dolayı  bitkileri aynı beslenme düzeyinde büyütmek için toprağı güçlendirmek gereklidir. Devamlı kullanılan kimyasal gübreler zamanla topraktaki beslenme için gerekli elementleri parçalayamaz bundan dolayı devamlı kullanılan kimyasal gübreler sayesinde ülkemizde ki topraklarda organik içerik azalmış durumdadır. Topraklardaki organik içeriğin miktarının arttırılması gerek. Solucan gübresi gelişmiş birçok ülkede 50 yıldan beri kullanılmaktadır.

Solucan gübresi her türlü bitki için kullanılabilir ve  bitki verimi ve kalitesi konusunda önemli bir artış sağlar. Bir bitkinin kaliteli olabilmesi için en önemli konu kökünün sağlıklı olmasıdır. Solucan gübresi  bitkinin besleyici organı olan kökü geliştirir ve güçlendirir ve buna bağlı olarak bitkiyi hastalıklara karşı güçlendirir. Solucan gübresini düzenli olarak kullananlar daha az kimyasal gübreye ihtiyaç duyarlar çünkü organik maddeler ve yararlı bakteriler ve mikroorganizmalar toprakta artacaktır.

Toprağın dokusu, organik madde miktarı arttıkça düzelir bitki besleyici elementler

Azot, fosfor ve potasyum gibi toprakta çözünür hale getirilir  böylece kolaylıkla emilebilirler. Solucan  gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve toprağın içinde kalır buna bağlı olarak böylece bitkiler daha uzun süre beslenebilir buda çiftçilerin daha önce olduğundan daha az gübre kullanmasına sebep olur. Sonuç olarak  daha kaliteli bir hasat, daha hızlı büyüme, bitkilerin sağlıklı kök gelişimi ve hastalığa karşı direncin artması sağlanmış olur.

Solucan gübresi sebzelerin, meyvelerin verimliliğini, dayanıklılığını ve kalitesini artırır, doğal aromasını da geliştirir ve kökleri hastalıklara karşı güçlendirir. Solucanların vücut sıvılarını (sölom sıvısı) solucanların kendisini ve bitkileri hastalıklara karşı  korur. Solucanlarda ki sindirim sistemi, bitkiler, bakteriler için yararlı birçok mikroorganizma barındırır ve bitkilerin sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar çünkü mikroorganizmalar, enzimler, bitki besleyici elementler ve sölom sıvısı toprağı organik olarak zenginleştirirken Ph dengesi korur.  Bitki için dayanıklılık, hızlı büyüme ve olgunluk sağlar ve daha hızlı hasat sağlar. Verimliliği en az% 30 oranında geliştirir.  Bitkilerin kök gelişimini hızlandırır. Kökün toprağa yayılmasını iyileştirir. Bitki daha güçlü büyüyebilir. Solucanların sindirim sistemlerinde bulunan sayısız mikroorganizma, zararlı bakterileri yok eder ve olumsuz etkilerini giderir. Toprağın mikroorganizma etkinliği artar. Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresi minimuma indirilir, % 100 üstün kalite, lezzet ve aroma ile bitkilerin büyümesini sağlar. Asidik veya asitli elemanın bağlanmasını gevşeterek toprağın gözenekli yapısını iyileştirir. Kumlu topraklar için toprakların bitki büyümesi için daha uygun bir yapı geliştirmesini sağlar. Solucan gübresi kullanıldığında su, hava veya toprak kirlenmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir