Kırmızı Kaliforniya Solucanları En Çok Nasıl Çoğalır?

Kırmızı Kaliforniya Solucanların hızlı bir şekilde çoğalmaları bazı temel şartlara bağlıdır. Bunları sıralayacak olursak;

1-Solucan Irkının gerçek kırmızı kaliforniya solucanı olması.

Yapılan  gözlemlerde, minimum koşullarda gerçek kırmızı kaliforniya solucanları  yılda 16 kat, optimum koşullarda ise 50 kata kadar çoğalabildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla optimum koşulların sağlanması ve iyi kalitede mama kullanılması durumunda  solucanlar beklediğimizin de ötesinde katsayılara çoğalabilme kapasitesine sahiptir.

2- Sıcaklık  seviyesi.

Yapılan gözlemlerde Kırmızı kaliforniya solucanları  için  optimal üreme sıcaklığı aralığının ise 15-20 C arasında olduğunu belirtilmektedir. Sıcaklığın 10 C dereceden 25 C dereceye yükseltilmesi durumunda kırmızı kaliforniya solucanlarının yumurta üretiminin doğrusal olarak arttığını belirlenmiş ancak diğer yandan, 20 C sıcaklıkta her bir yumurtadan çıkan yavru solucan sayısının da, 25 C sıcaklık seviyesine göre daha fazla olduğunu ortaya konmuştur. Yani özetle, sıcaklık arttıkça yumurta üretimi artıyor fakat yumurtadan çıkan yavru sayısı azalıyor. Sıcaklık konusuna açıklık getirmek gerekirse  şunu söylemek mümkündür, net üreme daha düşük sıcaklıklarda daha fazla olmaktadır, çünkü sıcaklığın düşmesi, özellikle de sonbahar aylarında solucanlar tarafından zor zamanların geleceğinin bir işareti olarak algılanmaktadır. Bu da onları daha fazla üremeye teşvik etmektedir.  Unutmamak gerekir ki bir solucan yumurtası bir solucanın kendisinden çok daha fazla bir biçimde olumsuz koşullara dayanma kapasitesine sahiptir.

3- Nem seviyesinin uygun olması.

Ortalama %80 nem oranı idealdir. Yapılan deneylerde nem oranının düşürülmesi de, yine gelecek kaygısından dolayı, solucanların daha fazla üremesini teşvik edebilmektedir  tabi burada bir yanılgıya düşmemeye dikkat etmek gerekir ki nemin düşürülmesi derken, sistemin neredeyse tamamen kurutulması ile maksimum düzeyde yumurta elde edebileceğimiz anlamına gelmez.

4-Kompost pH değeri.

Kompost pH değerinin nötr olması yani 6.5-7.5 aralığında olması istenir, solucanlarıın en çok sevdiği pH değeri nötr yani 7 olan değerdir. Doğru şekilde ve doğru içerikte hazırlanmış olan solucan yeminin pH seviyesi nötr olacaktır. Bunun solucanlara faydası,  Kırmızı kaliforniya solucanları her ne kadar diğer türlere göre asit-baz farkına toleranslı olsa da, sisteme verilen yem eğer fazla asidik veya bazik ise solucanlar salgıladıkları sıvılarla atıkların asitlik düzeyini nötrleştirirler. Bu da onların ilave olarak enerji sarf etmesi anlamına gelir.  Ayrıca solucan yemi iyi kalitede hazırlanmış olursa içerdiği doğal hormonlar, sindirime uygun formdaki besinler solucanların daha hızlı ve etkin tüketimine ve buna bağlı olarak da sağlıklı bir biçimde hızlı büyümelerini sağlar.

5-Solucan besleme kabındaki solucan adedi.

Ortalama metre kareye 10 bin adet solucan sayısı idealdir. Solucanları besleme kabınızda ki yeri dar ise yani ortalama metre karede 50 bin adetten fazla oldu ise, üremeleri içgüdüsel olarak durma noktasına gelir. Çünkü yeni nesil solucanlar için yeterli yer yoktur.

6-Solucanlara verilen mamanın C/N  (karbon/azot) dengesinin uygunluğu ve kalitesi.

Separatörden geçmiş yarı fermente edilmiş büyükbaş hayvan gübresi solucanlar için kesinlikle besin değeri açısından oldukça zengindir, ideal karbon-azot dengesine sahiptir ve  mükemmel bir su tutma kapasitesi vardır. Solucanlar yılın sadece belli bir zamanında değil, yılın her zamanında üremeye devam edebilirler. Ebette ki bu durum ısı, nem ve yiyecek kaynağı gibi çevresel koşullara bağlıdır. Yem olarak iyi hazırlanmış büyükbaş hayvan gübresi önemlidir. Hazırlanmış olan mamanın besin değeri ne kadar doğru koşullarda ve doğru içerikle hazırlanmış olursa solucanların tüketeceği yem de o oranda kaliteli olacaktır. Yemin besin değeri içeriği, olgunlaşma süresi, partikül büyüklüğü kaliteyi etkileyen önemli değerlerdir.

Yurt dışında yapılan bir çalışmada,  yüksek azot içeren atıklara nazaran daha az besin değeri olan kağıt ve karton atıkları yumurta üretiminin belirgin bir şekilde daha fazla olmasının sağlamaktadır  ayrıca yapılan bir deneyde kullanılan evsel atık ve gübre karışımı uygulamasında elde edilen solucan yumurtası sayısında belirgin bir biçimde çok daha fazla yumurta elde edilmiştir.

Sonuç  olarak, doğru iklimlendirme, doğru nemlendirme, nötr pH ve birim alandaki optimum solucan nüfusu ile , en önemlisi de kaliteli yem  ile solucanların sağlıklı bir şekilde çoğalmaları mümkündür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir